Каритас София

Населено място: София
Адрес: бул. Александър Стамболийски 190, бл. 55, вх. В
Телефон: +359 (2) 920-08-25, 0887 527 169
Ел. поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Лице за контакти: Цветомир Думанов

Мисия на Каритас София

Нуждаещите се хора, независимо от своя пол, расова и етническа принадлежност, политическа и религиозна убеденост, да се чувстват обгърнати от нашата любов и милосърдие. Това ще им помогне достойно да понесат несгодите на живота и ще укрепи надеждата им за по-добра личностна реализация и интеграция в обществото, ще възроди вярата във всевишната справедливост.

Оказаните своевременна помощ, в т.ч. навременна социална услуга, съхраняват достойнството и самоуважението на Човека в нужда. Така оказаното внимание възпитава обществото в братолюбие, търпимост, и допринася за духовното развитие на членовете му.

Основни Цели на Каритас София


Да подпомага духовно и материално хора, нуждаещи се от помощ при природни бедствия и войни и уязвими групи и лица, в т.ч.: сираци, самотни майки, безработни, болни, хора с увреждания, инвалиди, възрастни хора, бездомни, изоставени лица, бежанци и други лица в неравностойно социално положение, без оглед на каквато и да било тяхна принадлежност към религия, раса и пр.

Да полага грижи за нравственото и духовното развитие на нуждаещите се, да защитава техните човешки права.

Да полага усилия за нраственото и духовно развитие на своите съмишленици, симпатизанти и последователи.

Да съдейства на местната Епархия на Католическата църква в усилията й да оказва помощ на нуждаещите се, за тяхната социална интеграция и личностната им реализация.

Да обединява католическата християнска общност на принципа на трите добродетели: любов към ближния, правда и милосърдие.

Да съдейства за преодоляване на чувства на ненавист и неразбирателство в обществото.

Да координира дейността на мрежата от енорийски организации в страната.

Създаване и статут на Каритас София

Каритас София е създадена през 1992 година и е регистрирана в регистъра на Министерство на правосъдието като юридическо лице с нестопанска цел – сдружение, определено за извършване на общественополезна дейност.

Каритас  София е член на Каритас България и на световната мрежа на Каритас Интернационалис. Посредством членството си в Каритас България организацията членува и в платформа „Социални политики”.

Организацията има мрежа от доброволни и наети (49) сътрудници в 9 населени места – София, Ямбол, Пловдив, Казанлък, Малко Търново, с. Баня (Нова Загора), Куклен, Покрован и Бургас.

Дейности на Каритас София

Каритас София предоставя социални услуги в подкрепа на уязвими лица и групи в нашето общество – деца и възрастни с увреждания, изоставени самотни, болни и възрастни хора, деца от малцинствата, хора зависими от психоактивни вещества, хора пострадали от природни бедствия.

В момента Каритас София реализира дейности за деца и възрастни на територията на Ямбол, Бургас, Баня, Куклен, Малко Търново, Покрован и София.

За децата и младежите с увреждания са отворени центрове  в Ямбол и София:

Център "Каритас" за деца с увреждания - Ямбол;

Център "Каритас" за младежи с увреждания - Ямбол;

Център "Благовещение" - София.

Те предоставят комплексни социални услуги - кинезитерапия, психотерапия, логопедични занимания, арттерапия, трудотерапия, работа с родителите и други специализирани занимания.

За децата от малцинствата Каритас София реализира разнообразни дейности в помощ на образованието и организиране на свободното им време в с. Куклен и с. Баня:

Център за самоподготовка и дейности по интереси - Куклен;

Интеграция чрез образование - Баня.

За самотните  и болни  възрастни хора Каритас София предлага комплексни социални и здравни услуги по домовете на хора с тежки заболявания и в трудна социална ситуация в София и Малко Търново:

Домашни грижи - София;

Домашни грижи - Малко Търново.

Социални кухни и патронаж има в София, Покрован (Дневен център за възрастни хора) и Пловдив.

За хората, зависими от психоактивни вещества Каритас София реализира долечебната програма Подвижен кабинет за работа на терен в София и Бургас. На клиентите на кабинета се предоставя първична медицинска помощ, анонимно изследване за кръвно преносими инфекции, консултации за възможностите и начините за лечение, консултират се родители и приятели, осигуряват се безплатни медицински прегледи.

За хората пострадали от пожари, наводнения, градушки и други природни бедствия Каритас София реализира дейности за спешна хуманитарна подкрепа и рехабилитация, като осигурява спешна помощ за възстановяване на разрушените домове на хората в трудна социална ситуация от пострадалите региони.


Последно променен на Вторник, 24 Януари 2012 14:44
 
Български (България)English (United Kingdom)

за Домашни грижи

On-line Дарение

... Но ние сме хора

Банер
Банер
Банер
Банер

Каритас София

Последвайте ни

Едно семейство