Logo Image
АНКЕТА ЗА ОЦЕНКА: Ден на Каритас - 2019

Какво е ДЕН на КАРИТАС?

С решение от 2000 г. на Епископската конференция на Католическата църква в България, неделята след 13 ноември, денят на БЛАЖЕНИТЕ Мъченици: Евгений, Камен, Павел и Йосафат, се определя за ДЕН НА КАРИТАС за всички епархии в страната.

На този ден, всички енории[1] в страната са призовани да организират различни благотворителни инициативи с основна цел набиране на средства за дейността на „Каритас” в тяхната енория и в тяхната епархия.


Защо е необходим този формуляр?

  • Да направим оценка на изминалия Ден на Каритас, с цел да подобрим организирането на събитието през 2020 г.

Вашето мнение е ценно за нас. Ще Ви бъдем признателни да попълните анкетата не по-късно от 15. 02. 2020 г.

[1] „.Енорията е основната организационна клетка на Църквата, там се извършва пасторалната и милосърдната дейност, там са човешките, материалните и финансовите ресурси за тази дейност.” – Училище на Каритас, „Структура и взаимодействие в „Каритас” на енорийско ниво”.

Благодарим ви за отделеното време!За сигурността
Този въпросник е анонимен.
The record of your survey responses does not contain any identifying information about you, unless a specific survey question explicitly asked for it. If you used an identifying token to access this survey, please rest assured that this token will not be stored together with your responses. It is managed in a separate database and will only be updated to indicate whether you did (or did not) complete this survey. There is no way of matching identification tokens with survey responses.
Footer Image