Logo Image
АНКЕТА ЗА ОЦЕНКА на страницата на „Каритас“ във в. „Истина“

Вестник „Истина“ е ежемесечно издание на Католическата епископска конференция в България. От 2015 г. „Каритас“ публикува своя страница във вестника. 


Защо е необходима настоящата анкета?

Да направим оценка на страницата на „Каритас“ във в. „Истина“, с цел в бъдеще да се търсят форми и начини за подобряването й.

  • Ще Ви бъдем признателни да попълните анкетата не по-късно от 15. 08. 2016 г.

За да бъде резултатът ефективен, е важно анкетата да постигне максимално широк кръг от хора. Ще Ви бъдем благодарни да я разпространите сред колегите, с които пряко работите. За нас е от значение мнението на всички, които следват мисията на „Каритас” и с ежедневната си дейност я превръщат в реалност.

Предварително Ви благодарим за отделеното време!За сигурността
Този въпросник е анонимен.
The record of your survey responses does not contain any identifying information about you, unless a specific survey question explicitly asked for it. If you used an identifying token to access this survey, please rest assured that this token will not be stored together with your responses. It is managed in a separate database and will only be updated to indicate whether you did (or did not) complete this survey. There is no way of matching identification tokens with survey responses.
Footer Image